Kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t
  3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Prawo jazdy kat. B może otrzymać osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia, może rozpocząć szkolenie najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Musi jednak przed rozpoczęciem szkolenia przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Kurs składa się z dwóch części:

  • teoretycznej – 30 godzin lekcyjnych wykładów
  • praktycznej – 30 godzin zegarowych jazd, zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu ulicznym

Na zajęciach teoretycznych poruszane są zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego, z poprawną techniką kierowania i podstawową obsługą pojazdów oraz ćwiczenia z udzielania pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadzany jest teoretyczny egzamin wewnętrzny, którego zaliczenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest przeprowadzany zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Szkolenie praktyczne prowadzimy na samochodach marki Renault Clio III. Są to pojazdy identyczne z tymi, na których obecnie przeprowadzane są egzaminy praktyczne w ośrodku egzaminowania. Są to pojazdy nowe, w pełni przystosowane do szkolenia kierowców i co najważniejsze wyposażone w silniki benzynowe. Jest dla nas ważne, aby kursanci naszej szkoły jazdy w czasie zajęć praktycznych poznali dokładnie budowę, zasady obsługi i eksploatacji samochodów na których będą zdawać egzamin, gdyż wiedza ta jest niezbędna zarówno w życiu codziennym jak i na egzaminie państwowym. W czasie zajęć praktycznych nasi kursanci pod okiem specjalistów poznają zasady poprawnej techniki jazdy i niezłomnie ćwiczą wszelkie manewry zarówno te wymagane na egzaminie państwowym, jak i te niezbędne podczas samodzielnej jazdy, tak aby, nic ich nie było w stanie zaskoczyć na drodze. Nasi instruktorzy na bieżąco przekazują cenne porady wynikające z doświadczenia i wieloletniej praktyki i przede wszystkim starają się eliminować wszelkie zachowania niezgodne z poprawną techniką kierowania pojazdem.